Điều khoản sử dụng

 

GIỚI THIỆU

Những điều khoản sử dụng điều chỉnh việc mua hàng của bạn và việc bạn sử dụng là từ trang web www.volcanovietnam.com và tạo thành một hợp đồng giữa bạn và công ty Volcano. Bằng cách mua hàng và sử dụng từ trang web này, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng khi sử dụng trang web của chúng tôi.

XÁC NHẬN

Khi chúng tôi nhận được đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn điện tử đến địa chỉ email của bạn để xác nhận việc mua hàng của bạn. Việc bạn nhập địa chỉ email chính xác khi đặt đơn hàng của mình là rất quan trọng. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu lại email này để tiện liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng bạn cần trong tương lai. Xác nhận đơn hàng (biên lai) này cũng được coi như sự bảo đảm về bằng chứng mua hàng.

ĐẶT HÀNG

Các đơn hàng được thực hiện bằng tên của người khác mà không có sự đồng ý của người đó hoặc vì lý do nào đó sẽ được báo cáo với các nhà chức trách.

SẢN PHẨM

Volcano có quyền điều chỉnh giá, liên quan đến chi phí thêm và thay đổi thông tin sản phẩm chẳng hạn như hình ảnh sản phẩm và chào giá mà không cần thông báo trước. Các hình ảnh sản phẩm và các văn bản thông tin phản ánh sản phẩm càng nhiều càng tốt. Chúng tôi có quyền cho bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện trên trang và không thể đảm bảo rằng tất cả các hình ảnh phản ánh chính xác sự xuất hiện thực sự của chiếc đồng hồ. Các hình ảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập màu trong máy tính của bạn. Tất cả hình ảnh nên được xem chỉ mang tính chất minh họa, và không đảm bảo hình thức và đặc điểm chính xác.